Jdi na obsah Jdi na menu
 

55 let Základní školy, Votice, Smetanova 153

 

 

skola.jpgNaše škola byla založena  ve Voticích roku 1964 jako Zvláštní škola, od roku 2006 je Základní školou v současné době s programem ZŠ – minimální úrovně  a ZŠ speciální.

Od roku 2000 je příspěvkovou organizací, od roku 2001 je zřizovatelem Středočeský kraj.

 Ředitelkou byla v roce 1964  jmenována paní Marie Cmíralová. Zařazeno bylo celkem 9 dětí – 1 třída.

Jak je uvedeno v kronice, škola byla umístěna nejprve ve spodní budově č.89.

Třída měla 4 holé stěny. Nábytek zapůjčila tehdejší SVVŠ, lavice a tabule byla přivezena z jedné uzavřené jednotřídky okresu Benešov.

Od roku 1966 – 67 byla škola přesunuta do horní budovy – č. 153. Později se vyučovalo také v budově bývalé Jednoty. Od roku 1990 sídlí škola v obou budovách ve Smetanově ulici.

Za 55 let prošlo školou mnoho pedagogů, kteří předávali dětem nejen své znalosti, dovednosti, ale i své životní zkušenosti a rady, a tak se snažili co nejlépe žáky připravit na složitou cestu životem. Někteří působili na škole téměř celý svůj život, někteří se jen na okamžik zastavili.

Základní škola, Votice, Smetanova 153,  prošla za 55 let mnoha proměnami.

Dnes je z ní moderní škola s  pozitivním klimatem a přátelskou rodinnou atmosférou. Prvořadá je snaha vyjít vstříc potřebám dětí. Naše škola byla a je školou zejména pro své žáky.

Má vlastní školní vzdělávací program pro žáky s lehkým, středním, těžkým mentálním postižením, pro žáky s autismem a více vadami.

Poskytuje  a vytváří podmínky pro seberealizaci žáků takové, aby byli schopni v souladu se svými reálnými  možnostmi se dále vzdělávat, byli schopni komunikovat, rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.

Je umístěna ve dvou přízemních budovách v pěkné, udržované zahradě.

Materiálně technické podmínky umožňují realizovat vzdělávací programy školy, i když stále je co vylepšovat.

Ve škole je přiměřený počet učebních pomůcek umožňující názorné vyučování a využívání takových metod, které vedou k aktivnímu zapojování žáků do výuky. Škola je dobře vybavena. Ve všech třídách mají děti k dispozici audiovizuální techniku,  počítače, internet. Žákům všech tříd je umožněno využívání multimediální prezentace učiva díky IAT.

Prostory školy jsou esteticky upraveny. Na jejich vzhledu se podílejí jak pedagogové, tak někteří žáci.

Ve škole dnes pracují 4 pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky školy, 4 asistentky pedagoga a paní školnice. Účetní agendu zpracovávají 2 účetní na dohodu o p.p.

Za obětavou a náročnou práci, za nezdolný optimismus, bez kterého to nejde, děkuji všem bývalým i současným zaměstnancům školy.

Za metodickou pomoc a zajištění chodu školy po materiální stránce děkuji zřizovateli Středočeskému kraji.

Do dalších let přeji kolegyním i kolegům hodně sil a optimismu a našim absolventům dobrý start do života.

 

                                                                                   Mgr. Jaroslava Slabová

                                                                                   ředitelka školy