Jdi na obsah Jdi na menu
 

5O let Základní školy, Smetanova 153

skola.jpg

Naše škola byla založena  ve Voticích roku 1964 jako Zvláštní škola, od roku 2006 je Základní školou s programem ZŠ praktické a ZŠ speciální.

Od roku 2000 je příspěvkovou organizací, od roku 2001 je zřizovatelem Středočeský kraj.

 Ředitelkou byla v roce 1964  jmenována paní Marie Cmíralová. Zařazeno bylo celkem 9 dětí – 1 třída.

Jak je uvedeno v kronice, škola byla umístěna nejprve ve spodní budově č. 89.

Třída měla 4 holé stěny. Nábytek zapůjčila tehdejší SVVŠ, lavice a tabule byla přivezena z jedné uzavřené jednotřídky okresu Benešov.

Od roku 1966 – 67 byla škola přesunuta do horní budovy – č. 153. Později, jak dětí přibývalo, se vyučovalo také v budově bývalé jednoty. Od roku 1990 sídlí škola v obou budovách ve Smetanově ulici.

Ve škole působili dále  tito ředitelé:

                                               Jan Voráček                1965 – 73

                                               Marie Příhonská         1073 – 77

                                               Miroslava Krupková   1977 – 1990 (1988 Dvořáčková )

                                               Jaroslava Slabová       1990 – dosud

Za 50. let prošlo školou mnoho pedagogů, kteří předávali dětem nejen své znalosti, dovednosti, ale i své životní zkušenosti a rady, a tak se snažili co nejlépe žáky připravit na složitou cestu životem. Někteří působili na škole téměř celý svůj život, někteří se jen na okamžik zastavili.

Z učitelů to byli :                      Marie Cmíralová         1966 – 70

                                              Marie Škrétová          1970 – 76

                                              Božena Beranová      1977 – 88

                                              Josef Písařík            1976 – 78

                                              Eva Budilová            1978 – 80

                                              Zora Hrmová            1978 – 80

                                              Josef Kronus            1978 – 70

                                              Jan Voráček             1979 – 83

                                              Jaroslav Hajný       1979 – 82, 83 – 87

                                              Jaroslava Slabová      1980 – 90

                                              Danuše Pilátová        1980 – 81

                                              Josef Krátký              1981 – 83

                                              Miloslav Dušek          1982 – 83

                                              Božena Kadlecová     1982 – 97 – 2000

                                              Božena Rosolová       1982

                                              Dagmar Vávrová         1983 – 86

                                              Jaroslava Ptáčková     1983 – 84

                                               Marie Příhonská        1983 – 84

                                              Jarmila Rosolová        1984 – 2001 – 2004

                                              Jaroslav Kruchňa        1984 – 85

                                              Libuše Nováková        1984

                                              Jiřina Humhalová        1985

                                              Věra Zimandlová        1985 – 89 – 91

                                              Jana Chmelíková       1986 – 90, 1992 - dosud

                                              Josef Čančura           1988

                                              Marie Kozlíková         1988 – 90

                                              Marcela Čechotová    1988 – dosud  ( Škramlíková )

                                              Lada Štěpánková       1989 – 91        ( Janušová )

                                              Miroslava Dvořáčková 1990 – 93

                                              Jindřiška Preková       1990 – 93

                                              Marie Pšeničková       1990

                                              Gabriela Skaláková    1991 – 92

                                              Svatava Kolářová       1991

                                              Ivana Zoulová            1993 - dosud

                                              Milada Zoulová          1993 – 95

                                              Šárka Zimermanová   1994 – 95

                                              Jana Barešová           2007 – 2009

                                              Iveta Novotná             2008 – 2009

                                              Kateřina Klosová       2009 – 2010

 

Vychovatelé :                         Božena Beranová       1975 – 77

                                             Marcela Nováková     1977 – 79

                                             Marie Dvořáková       1979 – 97 – 98

                                             Jana Chmelíková        1990 – 92

                                             Stanislava Hořejší       1998 – 2000

                                             Alice Kudrnová          2000 – 2003

                                             Kateřina Klosová       2010 – dosud

 

Asistenti pedagoga :              Alice Kudrnová          2000 – 2008

                                            Kateřina Klosová       2008 – dosud

 

Za 50. let prošly školou stovky žáků. Nejvíce jich bylo v letech 1986 – 87, celkem 72 , rozděleni byli do 5 tříd + 1 oddělení školní družiny. V současné době jsou žáci rozděleni do 3 tříd + 1 oddělení školní družiny.

V posledních letech se počet dětí ve spec. školách snižuje, jednak vlivem demografického vývoje, ale především integrací žáků do základních škol, což je velmi nákladné, a tím dochází k redukci speciálních škol.

Ovšem dětí se specifickými poruchami učení, či dětí zdravotně postižených přibývá a právě systém speciálního školství přispívá a vytváří předpoklady k jejich zdárnému vývoji.

Mrzí mne, že ve vědomí části veřejnosti není význam těchto škol řádně doceněn.

Žáci spec. školy nežijí v žádné izolaci. Pravidelně se účastní nejrůznějších akcí – soutěží, výletů, exkurzí, výstav, různých představení a vystoupení.

Integrace nemůže dětem poskytnout to, co škola se speciálním programem, neboť ta má svá specifika :  

                             - redukované učivo

-menší počet žáků ve třídě

-speciální pomůcky a učebnice

-využívá speciálních metod práce založených na individuální péči

-výuku vedou speciální pedagogové

 

To, že školy tohoto typu mají své opodstatnění dokazuje sám fakt, že některé existují více než 100 let ( první spec. škola byla založena v Praze roku 1896 ).

 

Základní škola, Votice, Smetanova 153,  prošla za 50 let mnoha proměnami.

Dnes je z ní moderní škola s  pozitivním klimatem a přátelskou rodinnou atmosférou. Prvořadá je snaha vyjít vstříc potřebám dětí. Naše škola byla a je školou zejména pro své žáky.

Má vlastní školní vzdělávací program pro žáky s lehkým, středním, těžkým mentálním postižením, pro žáky s autismem a více vadami.

Poskytuje  a vytváří podmínky pro seberealizaci žáků takové, aby byli schopni v souladu se svými reálnými  možnostmi se dále vzdělávat, byli schopni komunikovat, rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.

Je umístěna ve dvou přízemních budovách v pěkné, udržované zahradě.

Materiálně technické podmínky umožňují realizovat vzdělávací program školy, i když stále je co vylepšovat.

Ve škole je přiměřený počet učebních pomůcek umožňující názorné vyučování a využívání takových metod, které vedou k aktivnímu zapojování žáků do výuky. Škola je díky projektu EU peníze školám dobře vybavena. Ve všech třídách mají děti k dispozici audiovizuální techniku,  počítače, internet. Žákům všech tříd je umožněno využívání multimediální prezentace učiva díky IAT.

Prostory školy jsou esteticky upraveny. Na jejich vzhledu se podílejí jak pedagogové, tak někteří žáci.

Ve škole dnes pracují 4 pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky školy, 1 asistentka pedagoga a paní školnice. Účetní agendu zpracovávají 2 účetní na dohodu o p.č.

V posledních letech prošla škola také velkými změnami týkající se materiálně technického vybavení – nejprve byla vybavena novým nábytkem a audiovizuální technikou.

Postupně byly realizovány ve spolupráci s majitelem budov  -  Městským úřadem ve Voticích - opravy obou budov školy – výměna oken, dveří, opravy podlah, rekonstrukce elektroinstalací včetně osvětlení a výměny topení, vodovodu a kanalizace, sociálního zařízení. Rekonstrukce střech včetně okapů, svodů a hromosvodů.

Do jedné z budov byl vybudován bezbariérový vjezd.V areálu školy byly vybudovány nové komunikace. V letošním roce byla  jedna z budov zateplena a dostala novou fasádu.

Za obětavou a náročnou práci, za nezdolný optimismus, bez kterého to nejde, děkuji všem bývalým i současným zaměstnancům školy.

Za metodickou pomoc a zajištění chodu školy po materiální stránce děkuji zřizovateli Středočeskému kraji a v neposlední řadě patří poděkování majiteli budov, ve kterých škola sídlí – to je  vedení města a p. Vodňanskému.

 

Do dalších let přeji kolegyním hodně sil a optimismu a našim absolventům dobrý start do života.

 

                                                                                   Mgr. Jaroslava Slabová

                                                                                   ředitelka školy