Jdi na obsah Jdi na menu
 

ztracene.png

Základní, dříve zvláštní škola, 

 je speciálním školským zařízením pro oblast Voticka. Umístění školy je uprostřed spádové oblasti s autobusovým i vlakovým spojením do všech směrů.   

Škola vznikla jako jednotřídka. Vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1964 s 9 žáky a 1 pedagogem – p. učitelkou Marií Cmíralovou v jedné z budov.

Postupně se rozšířila na 5 tříd a 1 oddělení školní družiny. Výuka 3 tříd a ŠD probíhala v budově dnešní Základní umělecké školy.

V obou budovách ve Smetanově ulici  je škola od roku 1990.

Škola je malotřídního typu. Výuka probíhá v odděleních s malým počtem žáků  ( 6  - 14 ) ve třídě. V současné době jsou ve  škole 3 třídy a 1 oddělení školní družiny.

Vzdělávací program je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti s důrazem na praktickou orientaci  - rozvíjení komunikačních, orientačních, pracovních, pohybových, výtvarných a hudebních dovedností s respektováním  individuality a zdravotního stavu každého žáka.

Škola poskytuje pomocí speciálních vyučovacích a výchovných metod, prostředků a forem práce, výchovu a vzdělání žákům s mentálním a smyslovým postižením, žákům s  více vadami  a vadami řeči, žákům nemocným, či jinak oslabeným  a připravuje je k začlenění do  společnosti.                                                                                              

Kladem školy je výrazně pozitivní, rodinná atmosféra školního prostředí a prvořadá snaha vyjít vstříc potřebám dětí.

 

trida.jpg

 

Vybavení školy -  škola má dobré podmínky pro přípravu žáků na různá povolání - školní dílna, cvičná kuchyň, pozemek na pěstitelské práce, pracovnu PC.

Učebny jsou vybaveny pěkným, výškově nastavitelným nábytkem a audiovizuální technikou.

 

ia-tab..jpg

 

K dispozici mají žáci školní knihovnu, zahradu s relaxačním hřištěm a odpočinkovým koutem, moderní  vyučovací pomůcky, tělocvičnu a  hřiště.

 
 tv.jpg