Jdi na obsah Jdi na menu
 

Celoškolní projekt - ovoce a zelenina

2. 11. 2022

                        Celoškolní projekt

                            Základní škola, Votice, Smetanova 153

 

Název : Ovoce a zelenina

 

Termín : 17.10. – 21.10.2022

 

Autor projektu : Ivana Zoulová

 

Charakteristika :  Žáci se zúčastnili několika různých   činností na dané téma, aby si uvědomili důležitost významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví.

 

Průřezová témata : Projekt se dotýká některých tematických okruhů průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova a mediální výchova.

 

Klíčové kompetence : Při realizaci projektu jsou u žáků rozvíjeny a utvářeny kompetence komunikativní, sociálně personální, pracovní a k řešení problémů.

 

Cíl projektu : Prostřednictvím projektu se žáci seznámili s druhy ovoce a zeleniny, uvědomili si, jaký význam mají pro zdraví člověka.

 

Cílová skupina : Všechny ročníky ZŠ praktické i žáci ze ZŠS.

 

Předměty : Tento projekt je propojen se vzdělávacím obsahem vyučovacích předmětů Přírodopis, Prvouka, Přírodověda, Výtvarná výchova, Pracovní výchova, Český jazyk, Matematika, Informatika, Anglický jazyk.

 

 

Rozvržení projektu :

Žáci se zúčastnili projektu po skupinách podle věku.

         AJ – vyhledávání slovíček ve slovníku, koláž s popisem

  1. Čj – recitace básniček, vypravování – Co doma připravujeme z O-Z
  2. Inf –opis básně na dané téma, vyhledávání obrázků
  3. Vv – vybarvování omalovánek, kresba zátiší s ovocem a zeleninou, koláž- dýně
  4. Pv – modelování o-z , sklizeň zeleniny a její zpracování, panáček z brambor
  5. Př , Prv, P – vitaminy, druhy plodů, rozdělení dle skupin
  6. M – hra na obchod, slovní úlohy
  7. Zhodnocení projektu a prezentace obrázků, uveřejnění na stránkách školy na stránkách školy

Cíl projektu byl splněn.

                                                                                              Ivana Zoulová