Jdi na obsah Jdi na menu
 

Organizace vzdělávání Základní školy Votice, Smetanova 153

31. 8. 2020

Organizace vzdělávání Základní školy, Votice, Smetanova 153

 

vydaná na základě „Manuálu vydaného MŠMT dne 17. 8. 2020 – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021- vzhledem ke COVID - 19 „ve znění pozdějších předpisů.

 

Provozní podmínky školy :   

 • závislost na semaforu ( info KHS - pokud bude na tzv. semaforu ministerstva zdravotnictví v našem okrese bílá či zelená barva, roušky povinné ve škole nebudou )

 

 • škola nepožaduje potvrzení o bezinfekčnosti

 

 • omezení pobytu zákonných zástupců a dalších osob ve škole ( vstup   z.z.  povolen  u žáků se  SMP a TMP )

 

 • ve škole se budou dodržovat zvýšená hygienická opatření -  neprodleně po vstupu do školní budovy  musí žáci , z.z. , použít dezinfekci na ruce

 

 • dále dle potřeby ( použití WC,  před jídlem,.. doporučuje se  předchozí umytí  a osušení rukou )

 

 • časté větrání prostoru učeben a šaten 

 

 • po přezutí odcházejí žáci rovnou do třídy

 

 • každý žák bude mít s sebou na den jednu roušku pro případ potřeby

 

 • žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

 

 • objeví-li se příznaky infekčního onemocnění  u žáka v průběhu vyučování,  bude izolován a jeho zákonný zástupce bude vyzván, aby si žáka bezodkladně vyzvedl !!!!!
 • info o onemocnění je nutné hlásit  řediteli školy nebo pověřenému zástupci ( Mgr.  I. Zoulová )
 • školní družina bude organizovaná ve standardním režimu s ohledem na zvýšená hygienická pravidla a protiepidemická opatření ( dezinfekce, větrání )
 • škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je  z  důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků
 • žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

                                                                                                          Mgr. J.Slabová

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

Ve Voticích  1. 9. 2020