Jdi na obsah Jdi na menu
 

Organizace vzdělávání ZŠ, Votice, Smetanova 153

6. 5. 2020

Organizace vzdělávání Základní školy, Votice, Smetanova 153

 

vydaná na základě „Manuálu vydaného MŠMT dne 2. 5. 2020 – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 „

 

- od 11. 5. 2020  žáci 9. ročník

- od 25. 5. 2020 žáci  I. stupně

 

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

 

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny.

Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

 ZŠ /třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce). Obdobně se zde použijí všechna pravidla jako pro žáky prvního stupně.

 

 Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy.

 

 Výuka zdravotní tělesné výchovy je v aktuální mimořádné situaci zakázána

 

 

                                                                                     Mgr. J.Slabová

                                                                                     ředitelka školy

 

 

Ve Voticích  5. 5. 2020

priloha_779695618_1_ochrana_zdravi_zs (2).pdf