Jdi na obsah Jdi na menu
 

Provoz a vnitřní režim školy od 1.6.2020

29. 5. 2020

Základní škola, Votice, Smetanova 153, 259 01

tel. 317 812 682, email: zvsvotice@seznam.cz

 

 

Provoz a vnitřní režim školy od 1. 6. 2020

 

Obnovení výuky je pro žáky nepovinné a proběhne za následujících podmínek :

 

1. při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

2. vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a  doprovázejícím osobám

3. před prvním vstupem do školy  ( 1. a 8. 6. 2020) odevzdá žák ( zákonný zástupce ) vyplněné „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Organizace žáků

1. složení skupin žáků se stanoví předem

2. počet žáků se řídí podle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

3. ve třídě sedí v lavici vždy jeden žák

 

Provozní doba školy

1. ranní družina nebude poskytována

2. vzdělávací aktivity budou probíhat od 8,00 do 11,30 hodin dle ŠVP. Za příznivého počasí

    mohou být realizovány v přilehlých venkovních prostorách. Výuka TV není možná.

3. odpolední zájmové vzdělávání ( školní družina ) bude od 11,30 do 14,00 hodin

4. přihlášený žák je povinen chodit do vzdělávacích skupin včas a pravidelně

5. škola je povinna vést evidenci o docházce žáků do školy. Nepřítomnost žáka dokládá

    zákonný zástupce do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli.

6. Absence od 1. 6. do 30. 6. se nebude započítávat do absence uvedené na vysvědčení

 

Hygienická opatření

1. neprodleně po příchodu do školy si každý umyje ruce a po osušení použije desinfekci na  

    ruce

2. každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

   O použití roušek rozhodne vyučující.

 

Poskytování školního stravování

1. školní stravování nebude probíhat, žáci si budou nosit vlastní stravu

 

Podezření na možné příznaky nákazy COVID – 19

1. pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, je umístěn do samostatné místnosti

2. pracovník školy vyzve zákonného  zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka

3. o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici

 

 

Žáci,

kteří se neúčastní vzdělávacích skupin ve škole, budou nadále distančně vzděláváni.

 

Ve Voticích 29. 5. 2020                                                                     Mgr. Jaroslava Slabová

                                                                                               ředitelka školy