Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výuka plavání 2017/2018

27. 3. 2018

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Základní školy, Votice, Smetanova 153, je plavecký výcvik pro žáky na I. stupni povinný.

Plaveckého výcviku se v letošním školním roce zúčastňují žáci v rozsahu 20 výukových lekcí.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou, Votice, Smetanova  153, zastoupenou ředitelkou školy a Plaveckou školou MSZ Benešov, zastoupenou zmocněncem MSZ Benešov s.r.o.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou, Votice, Smetanova  153, zastoupenou ředitelkou školy a firmou  ČSAD Benešov s.r.o., zastoupenou ředitelem společnosti, je zajištěna autobusová doprava po celou dobu, kdy bude plavecký výcvik probíhat.

Pro oblast dopravy byla využita  možnost zapojení školy do rozvojového programu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 pod názvem „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)“, vydaného pod č.j.: MSMT-21088/2017-1.

Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání (tj. Votice) do místa výuky plavání (Benešov) a zpět.

Plavecká výuka je realizovaná ve školním roce 2017/2018 následovně:

3.r. ZŠ a 4. r. ZŠS (třídní učitelka Mgr. Marcela Škramlíková, asistentky – K. Klosová, P. Volková) od 7. 3. 2018 do 30. 5. 2018 vždy ve středu.

Plavecký výcvik je pro všechny žáky zdarma. Mzdové i provozní náklady hradí škola. Žák je uvolněn pouze ze zdravotních důvodů, potvrzení předkládá třídní učitelce.

 

Ve Voticích 7. 3. 2018                                                  

 

  Mgr. Jaroslava Slabová

  ředitelka školy

 

Náhledy fotografií ze složky Plavání 2018