Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výuka plavání 2018/2019

13. 3. 2019

 

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Základní školy, Votice, Smetanova 153, je plavecký výcvik pro žáky na I. stupni povinný.

Plaveckého výcviku se v letošním školním roce zúčastňují žáci v rozsahu 20 výukových lekcí.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou, Votice, Smetanova  153, zastoupenou ředitelkou školy a Plaveckou školou MSZ Benešov, zastoupenou zmocněncem MSZ Benešov s.r.o.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou, Votice, Smetanova  153 a firmou  ČSAD Benešov s.r.o. se sídlem ve Vlašimi, je zajištěna autobusová doprava po celou dobu, kdy bude plavecký výcvik probíhat.

Pro oblast dopravy byla využita  možnost zapojení školy do rozvojového programu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 pod názvem „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“, vydaného pod č.j.: MSMT--27859/2018-1.

Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání (tj. Votice) do místa výuky plavání (Benešov) a zpět.

Plavecká výuka je realizovaná ve školním roce 2018/2019 následovně:

2.r. ZŠ, 4. r. ZŠ  a 5. r. ZŠS ( třídní učitelka Mgr. Jana Barešová, asistentky – K. Klosová, P. Volková ) od 7. 3. 2019 do 17. 5. 2019 vždy ve pátek.

Plavecký výcvik je pro všechny žáky zdarma. Mzdové i provozní náklady hradí škola. Žák je uvolněn pouze ze zdravotních důvodů, potvrzení předkládá třídní učitelce.

 

Ve Voticích 12. 3. 2019                                                 

 

  Mgr. Jaroslava Slabová

  ředitelka školy